Listopad 2018

Výstavba našeho kbelského projektu pokračuje nadále ve svižném tempu. Aktuálně pracujeme na skeletu budov a okolí všech tří objektů zasypáváme zeminou. Ve 3. nadzemním podlaží stavby A vylíváme stropy a ve 2. nadzemním podlaží budovy B se na betonování stropů připravujeme. U obou pak v 1. a 2. nadzemním podlaží zdíme příčky a v blízké době se do vyzdívek pustíme i v 1. nadzemním podlaží objektu C.


Den za dnem, krok za krokem

Leden 2018

příprava pozemku

Na parcele aktuálně pracujeme na vnitroareálových rozvodech kanalizace a přípravě vodovodu. Dalším bodem bude zařízení zázemí staveniště jako například instalace rozvodů elektra.

Březen 2018

zahájení předprodeje

Na projektu Bleriot jsme zahájili předprodej.

Duben 2018

zahájení zemních prací

Květen 2018

betonáž základové desky

Vyhloubili jsme stavební jámy všech tří objektů a u dvou z nich jsme zároveň dokončili pilotáže. Pod budoucím domem A jsme položili kanalizaci. Pracujeme také na montáži venkovního vodovodu. Stihli jsme již umístit a zprovoznit trafostanici. V dalších týdnech provedeme zemnění pod podkladní betony všech tří objektů. Následně budeme moci začít vyvazovat armatury železobetonových základových desek.

Červen 2018

dodavatel hrubé stavby

Vybrali jsme dodavatele hrubé stavby, kterým se stala přední stavební firma v tuzemsku Strabag. Na průběh výstavby stejně jako u ostatních projektů dohlíží naše sesterská společnost a zároveň generální dodavatel T.E Construction Management (T.E.C.M).

Červenec 2018

práce na základové desce

V areálu jsme umístili jeřáby potřebné k zhotovení skeletu. U všech objektů jsme dokončili základové piloty a téměř hotové jsou i výtahové šachty. Ve střední části domu A finišujeme práce na základové desce a na jihovýchodní straně betonujeme stěny prvního podzemního podlaží. Pracujeme také na podkladních betonech v severní části budov A a C. U objektu B pak začínáme vázat výztuž pro základovou desku.

Srpen 2018

betonáž a vázání armatury

Výstavba projektu Bleriot nadále postupuje ve velmi rychlém tempu. U prvního nadzemního podlaží objektů A a B vážeme armatury, betonujeme a montujeme bednění železobetonových stěn a sloupů. Následně postoupíme do dalších pater stejně jako v domě C, kde nyní pracujeme na betonáži železobetonového stropu nad prvním podzemním podlažím. Hrubou stavbu dokončíme ještě letos.

Listopad 2018

práce na skeletu

Výstavba našeho kbelského projektu pokračuje nadále ve svižném tempu. Aktuálně pracujeme na skeletu budov a okolí všech tří objektů zasypáváme zeminou. Ve 3. nadzemním podlaží stavby A vylíváme stropy a ve 2. nadzemním podlaží budovy B se na betonování stropů připravujeme. U obou pak v 1. a 2. nadzemním podlaží zdíme příčky a v blízké době se do vyzdívek pustíme i v 1. nadzemním podlaží objektu C.

Prosinec 2018

dokončení hrubé stavby

Září 2019

dokončení fasády

Prosinec 2019

dokončení stavby