Srpen 2020

dokončení

Projekt Bleriot je dokončen. Zbývající bytové jednotky jsou připraveny k okamžitému nastěhování.


Den za dnem, krok za krokem

Leden 2018

příprava pozemku

Na parcele aktuálně pracujeme na vnitroareálových rozvodech kanalizace a přípravě vodovodu. Dalším bodem bude zařízení zázemí staveniště jako například instalace rozvodů elektra.

Březen 2018

zahájení předprodeje

Na projektu Bleriot jsme zahájili předprodej.

Duben 2018

zahájení zemních prací

Květen 2018

betonáž základové desky

Vyhloubili jsme stavební jámy všech tří objektů a u dvou z nich jsme zároveň dokončili pilotáže. Pod budoucím domem A jsme položili kanalizaci. Pracujeme také na montáži venkovního vodovodu. Stihli jsme již umístit a zprovoznit trafostanici. V dalších týdnech provedeme zemnění pod podkladní betony všech tří objektů. Následně budeme moci začít vyvazovat armatury železobetonových základových desek.

Červen 2018

dodavatel hrubé stavby

Vybrali jsme dodavatele hrubé stavby, kterým se stala přední stavební firma v tuzemsku Strabag. Na průběh výstavby stejně jako u ostatních projektů dohlíží naše sesterská společnost a zároveň generální dodavatel REALISM Construction (dříve T.E Construction Management).

Červenec 2018

práce na základové desce

V areálu jsme umístili jeřáby potřebné k zhotovení skeletu. U všech objektů jsme dokončili základové piloty a téměř hotové jsou i výtahové šachty. Ve střední části domu A finišujeme práce na základové desce a na jihovýchodní straně betonujeme stěny prvního podzemního podlaží. Pracujeme také na podkladních betonech v severní části budov A a C. U objektu B pak začínáme vázat výztuž pro základovou desku.

Srpen 2018

betonáž a vázání armatury

Výstavba projektu Bleriot nadále postupuje ve velmi rychlém tempu. U prvního nadzemního podlaží objektů A a B vážeme armatury, betonujeme a montujeme bednění železobetonových stěn a sloupů. Následně postoupíme do dalších pater stejně jako v domě C, kde nyní pracujeme na betonáži železobetonového stropu nad prvním podzemním podlažím. Hrubou stavbu dokončíme ještě letos.

Listopad 2018

práce na skeletu

Výstavba našeho kbelského projektu pokračuje nadále ve svižném tempu. Aktuálně pracujeme na skeletu budov a okolí všech tří objektů zasypáváme zeminou. Ve 3. nadzemním podlaží stavby A vylíváme stropy a ve 2. nadzemním podlaží budovy B se na betonování stropů připravujeme. U obou pak v 1. a 2. nadzemním podlaží zdíme příčky a v blízké době se do vyzdívek pustíme i v 1. nadzemním podlaží objektu C.

Prosinec 2018

dokončení hrubé stavby

S blížícím se závěrem roku jsme zdárně dokončili hrubou stavbu. Generální dodavatel stavby REALISM Construction (dříve T.E Construction Management), naše sesterská společnost, zde v současné době finalizuje interiérové nenosné vyzdívky. Pracuje také na páteřních rozvodech instalací a započal s montáží silnoproudých hrubých rozvodů elektroinstalací. Následně budou probíhat další práce v interiérech i exteriérech včetně terénních úprav komunikací. Se stavbou se daří postupovat rychleji oproti původně schválenému harmonogramu.

Únor 2019

vyzdívky příček

Podařilo se nám úspěšně dokončit monolit a nosné vyzdívky ve všech třech objektech. Nyní začínáme pracovat na hydroizolaci střech a instalovat rozvody vzduchotechniky a slaboproudu. Zároveň již montujeme okna. Vyzdívky příček jsou postaveny ve všech domech do 3. nadzemního podlaží, nyní budeme pokračovat v posledních dvou.

Červen 2019

práce na interiérech

Na stavbě Bleriotu máme začátkem léta zaizolované střechy všech domů, téměř hotové vyzdívky příček a osazená okna. Pokračují práce na rozvodech vzduchotechniky a slaboproudu. V interiérech se dále montují sádrokartonové konstrukce, omítají stěny a připravují podlahy. Na budovu jsme začali instalovat kontaktní zateplovací systém a zahájili jsme také terénní úpravy parteru pro budoucí osazení zeleně.

Srpen 2019

75 % bytů prodáno

Do dokončení stavby zbývají poslední měsíce. Dosáhli jsme tak dalšího významného milníku – z široké nabídky 151 dispozičně promyšlených bytových jednotek již 75 % zná své budoucí majitele.

Říjen 2019

dokončení fasády

Výstavba pokračuje podle plánu a momentálně již doděláváme fasády. Současně s tím probíhají práce na omítání schodišťových prostor, oplechování atik a pokládka skladby střech. Brzy také dokončíme rozvody elektřiny, topení i silnoproudu a slaboproudu v garážích. Jednotlivé byty se již pomalu začínají rýsovat, brzy je budeme omítat a vylívat podlahy. Zároveň probíhají úpravy okolního terénu, který připravujeme pro areálové komunikace a výsadbu zeleně.

Prosinec 2019

příprava na kolaudaci

Dokončení kbelského projektu Bleriot plánujeme stihnout do konce roku. Dalším krokem už bude kolaudace. Čeká nás tedy ještě pokládka dřevěných podlah na terasách, skladby střech a montáž venkovních žaluzií. Zároveň s tím budeme montovat sádrokartonové konstrukce, konkrétně stropy na chodbách. Interiéry tak získávají svou konečnou podobu.

Březen 2020

kolaudace

Projekt Bleriot je úspěšně zkolaudován. Tři domy se 151 byty i přes stávající nelehkou situaci dokončujeme v souladu s harmonogramem. Jakmile to počasí dovolí, zaměříme se také na sadové úpravy v rozlehlém parku mezi budovami.

Srpen 2020

dokončení

Projekt Bleriot je dokončen. Zbývající bytové jednotky jsou připraveny k okamžitému nastěhování.