Cesta k Vašemu novému domovu

Hned po výběru toho pravého bytu a do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy je třeba složit zálohu 200 000 Kč.

Do 30 dnů od uzavření rezervace následuje podpis smlouvy o budoucí kupní smlouvě a uhrazení 10 % z ceny bytu. Částka splatná do 10 dnů bude složena na projektový účet zastavený vůči financující bance.

Zbývající část ceny bytu je doplacena po kolaudaci a je možné ji uhradit z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím hypotečního úvěru.

Posledním krokem je podpis předávacího protokolu, poskytnutí veškeré dokumentace k nemovitosti a převzetí klíčů. Zároveň začíná běžet 24 měsíční lhůta, kdy profesionální zahradnická firma zajišťuje péči o okolní zeleň – vše zdarma, vše v naší režii. Můžete se tak plně soustředit jen na Váš nový domov.